Faillissementsaanvragen tegen zeer lage kosten

REQQEST behandelt de aanvraag van het faillissement van uw debiteur tegen zeer lage kosten in de Randstad (rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht).

REQQEST streeft naar zo laag mogelijk kosten voor de aanvrager en daarom ontwikkelde REQQEST een applicatie die faillissementsaanvragen snel, direct en tegen een laag tarief volledig afhandelt.

De kosten voor een faillissementsverzoek bestaan uit verschotten voor de werkzaamheden van een deurwaarder, honorarium voor een advocaat en griffierecht voor de rechter.

REQQEST factureert honorarium en bijkomende kosten (verschotten en griffierecht):
  • Het honorarium à € 543* omvat het opstellen en betekenen van het rekest, het procederen op een zitting ongeacht duur en met inbegrip van wachttijd en reistijd naar elke rechtbank in de Randstad.
  • De totale bijkomende kosten (2015: max. € 613) zijn afhankelijk van de rechtsvorm van de aanvrager en omvatten slechts het griffierecht.
  • Kijk voor meer details onder ‘Tarieven’.
* Exclusief 21% BTW.

Tarieven

De kosten voor een faillissementsverzoek bestaan uit honorarium voor een advocaat, verschotten voor de werkzaamheden van een deurwaarder en griffierecht voor de rechter.
Honorarium en verschotten
Reqqest berekent een totale prijs van EUR 543, die bevat honorarium voor opstellen verzoekschrift, corresponderen om te incasseren, reizen naar en bijwonen van alle zittingen tot vonnis in eerste aanleg is gewezen; de verschotten zijnde deurwaarderskosten voor betekening en onderzoek naar vestigingsplaats van de gerekwestreerde. De vaste prijs bevat dus alle mogelijke werkzaamheden, slechts het griffierecht komt daar nog bij.

Griffierecht
In 2015 bedraagt het griffierecht € 285 voor een aanvraag door een natuurlijke persoon en € 613 voor een aanvraag door een niet-natuurlijke persoon.
Totaal
Het doen uitspreken in 2015 van een faillissement door elke rechtbank in de Randstad realiseert REQQEST voor het scherpste tarief van Nederland dankzij het altijd lage vaste honorarium. Totale kosten zijn afhankelijk van griffierecht. Voor de aanvragende rechtspersoon bedraagt de totale prijs EUR 1156,00. Voor een natuurlijke persoon die een faillissement aanvraagt bedragen bij de rechtbankprocedure de totale kosten EUR 828,00. De vermelde prijzen zijn excl. BTW. Griffierecht wordt niet vermeerderd met BTW.